വിദ്യാഭ്യാസം

പോസ്റ്റ്‌ഗ്രാജ്വേഷന്‍ വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ മനുവിന് ഓര്‍മവരുന്നത് പണ്ട് സ്കൂളില്‍ വച്ച് ‘വിദ്യ’ ന്ന പെണ്‍കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടിയ അഭ്യാസങ്ങളാണ്.…

Read more

ഒരു നൂറ്‌രൂപാനോട്ടിന്‍റെ ആത്മകഥ

എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്, എന്‍റെ ഈ നോട്ട് ജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ കണ്ട് വിജ്രുംഭിച്ചു പോയ, നിങ്ങള്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന “മനസാക്ഷി” എന്ന സാധനം ശെരിക്കും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒന്ന് ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കഥ.…

Read more
Back to top